I když prázdniny skončily, lákavý kulturní program v Horácké galerii pokračuje. Příští sobotu, tedy 17. září, bude možné navštívit Den otevřených dveří památek a mimo jiné využít volný vstup do Horáckého muzea i Horácké galerie a účastnit se připraveného programu. Další týden, v pátek 23. září, se zájemci symbolicky rozloučí s létem se sklenicí vína v ruce a lidovou písní na rtech.