Akce byla pořádaná pod záštitou ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Šreka a předsedy výboru pro zdravotnictví senátu PČR Romana Krause. „Potkávám tady známé tváře i řadu mladých kolegů a kolegyň, což je pro mě naděje, že budeme mít komu tu káru předat, aby ji za nás táhnul dál,“ řekl hned v úvodu hlavní iniciátor setkání, primář novoměstského chirurgického oddělení Jiří Toman.

„I když až bude mluvit pan profesor Dušek o vývoji českého zdravotnictví, vezme mi určitě vítr z plachet,“ dodal vzápětí.

Jeho prorocká slova se záhy naplnila. Ladislav Dušek z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR sice začal svůj proslov tím, že výsledky českého zdravotnictví jsou nadprůměrné, následně však upozornil na to, populace stárne a stejně tak stárnou i lékaři. „V následujících deseti patnácti letech zestárne populace skokově. Zdvojnásobí se počet lidí ve věku 85 plus a znásobí se i skupina lidí 75 plus. Z trhu práce zmizí vysoké populační ročníky. Budeme mít historicky nejvíc lidí, kteří budou potřebovat lékařskou péči a na druhé straně nejméně zaměstnaných, tedy těch, co budou platit sociální a zdravotní pojištění. Až do této zdi narazíme, nebude již možné vycouvat,“ varoval odborník na statistická čísla.

Radiologický kongres v Novém Městě na Moravě.
Paprsky Vysočiny: radiologové se sjeli do Nového Města na Moravě

Podle jeho slov musí české zdravotnictví projít infrastrukturní proměnou. „Máme zhruba osm let na to, abychom se na ni připravili. Model zdravotnictví, který je postaven na husté síti akutní lůžkové péče, se musí alespoň částečně transformovat, aby se přepnul do modelu následné a dlouhodobé péče. Druhá výzva, která před medicínou nevyhnutelně stojí, je centralizace. Po roce 2030 nemáme šanci personálně udržet 113 nemocnic v plnohodnotném režimu akutní lůžkové péče,“ vysvětloval Ladislav Dušek

O tom, že ani slovenské zdravotnictví není bez problémů, povykládal přítomným Štefan Durdík. A o podrobnější srovnání české a slovenské chirurgie se postaral nestor chirurgické společnosti Pavel Pafko. který zároveň vyzval obě strany k vzájemné spolupráci. „Od roku 1989 se všichni díváme a taky cestujeme na západ, čímž myslíme západní Evropu a Ameriku. Je to jistě správné, ale je rozumné se podívat i na bližší západ, který je finančně i jazykově dostupnější. Slovenská i česká chirurgie k sobě mají blízko a měly by využít možnosti, které tady jsou,“ dodal směrem ke slovenským kolegům.

Profesor Pafko mimo jiné také připomenul dva muže, kteří se o společné setkávání českých a slovenských kolegů na Moravě zasloužili. Zakladatelem této dnes již tradiční akce je emeritní primář chirurgického oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě Jiří Šustáček. Žezlo po něm převzal Jiří Toman stojící v čele novoměstské chirurgie nyní. „Každý, kdo v životě organizoval nějakou takovou akci, ví, kolik je za tím práce. Je třeba poděkovat panu primáři Šustáčkovi, který s tímto začal. Po něm to převzal pan primář Toman. To jsou dva lidé, díky nimž se už po dvaadvacáté mohou setkávat čeští a slovenští chirurgové,“ řekl profesor Pafko.

Polární záře zachycená z Kočího kopce nad Sulkovcem.
Polární záře: takto ji zachytil fotograf nad Sulkovcem, podívejte

Na setkání chirurgů nemohla chybět ani odborná část. Na řadu přišly přednášky zejména na téma onemocnění levého kolon a chronické defekty z pohledu lékaře a sestry, benigní onemocnění rekta, úrazy v oblasti loketního kloubu, poranění hrudníku a varia. Přednášející se s ostatními podělili o své zkušenosti, vedly se diskuse, pokládaly dotazy. V předsálí si pak všichni přítomní mohli prohlédnout prezentaci firem zaměřených na zdravotnictví.