Ochotníci z Rozsoch podpořili projekt Oblastní charity Žďár nad Sázavou DobroDruh. Rozhodli se věnovat finanční dar na provoz charitní služby. „Stali se z nich DobroDruzi. Darovali svůj kumšt, svůj volný čas, kousek svého srdce, abychom my mohli pomáhat tam, kde je potřeba. Dobro činí velké věci,“ řekla Barbora Boháčová, vedoucí Domácího hospice Barborka žďárské Charity.

DobroDruhem se stává každý, kdo Oblastní charitu Žďár nad Sázavou obdaruje finančním darem, dále ten, kdo Charitě pomáhá s prací jako dobrovolník. Mezi DobroDruhy patří i příznivci žďárské Charity, kteří šíří její myšlenky, letáky a propagační materiály mezi svými známými nebo v zaměstnání.

Jiří Marek, koordinátor propagace Oblastní charity Žďár nad Sázavou