Obě ocenění mne opravdu potěšila. Rekonstrukce památkově chráněného objektu byla velká výzva, výsledek je myslím opravdu zdařilý. Ale možná ještě větší radost mám z Ceny veřejnosti. Dům přírody byl otevřen teprve před rokem, prošel si tedy nelehkým covidovým časem, je ale vidět, že návštěvníky zaujal a našli si k němu cestu. Přesně to je cílem našeho programu Dům přírody – aby se ochrana přírody neuzavírala sama do sebe, nezůstávala jen na papíře a za zdmi úřadů, ale aby posilovala vztah místních obyvatel ke krajině, kde žijí,“ konstatuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny.

 

Voda nezná hranice.
Voda nezná hranice. To je letošní téma festivalu Den venkova na žďárském zámku.

Od otevření v červenci loňského roku se programů v Domu přírody zúčastnilo přes šest tisíc návštěvníků, ať už to byly skupiny cykloturistů, rodiny s dětmi či školní třídy a letní tábory. Turisté se nejvíce se zastavují u map, které ve čtyřech obrazech představují vývoj krajiny Žďárských vrchů od doby před příchodem člověka až do dneška. Už se těšíme, až zažijeme "normální" návštěvnickou sezónu," upřesnila vedoucí Domu přírody Marie Rajnošková.

 

Udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka nás velmi překvapilo. Věříme, že přivede na Krátkou další návštěvníky," doplnil ředitel Chaloupek Jozef Zetěk.

 

Kotlíkové guláše
V Uhřínově u Velkého Meziříčí se minulý týden soutěžně vařily kotlíkové guláše

Památkově chráněný statek a stodola v Krátké byly upraveny v tradičním duchu – střecha z modřínového šindele, vápenné omítky či dřevěné a cihlové podlahy. V přízemí vznikla trvalá expozice na téma „Proměny krajiny“, podkroví je přizpůsobeno ke vzdělávání a ekologické výchově. Ve venkovní části je vybudována venkovská zahrada s nově založeným sadem z ovocných odrůd stromů [3]. Akce byla spolufiunancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Dům přírody Žďárských vrchů návštěvníkům nabízí nejen expozici, ale také komponované programy s lektory, komentované prohlídky, prezentace regionálních produktů a tradičních řemesel, tematické přednášky a exkurze, výstavy, projekce a tvůrčí dílny – a to jak pro veřejnost, tak i pro školy.

 

Ochotníci z Novoměstska zvou na představení
Ochotníci z Novoměstska zvou na představení. Přijďte se podívat

Cílem programu Dům přírody [4], který Agentura ochrany přírody a krajiny postupně realizuje, je vybudovat po vzoru jiných evropských států ve vybraných chráněných územích síť moderních návštěvnických středisek. Dům přírody Žďárských vrchů je devátým návštěvnickým střediskem, které bylo v tomto programu otevřeno. Tato návštěvnická střediska nyní doplňuje devět menších informačních center.

 

Poznámky: [1] zde

[2] Jedná se o zdařilou realizaci implementace novodobého účelu ve využití budov v tradiční formě venkovské architektury Vysočiny. Rovněž se zde podařilo docílit krásné symbiózy často protichůdných záměrů v zadání investice čili sladit přání stavebníka na novou funkci historických budov podpořenou evropskou dotací s požadavky státní památkové péče. A tak tomu prostě má být.

Starší dorostenky vstoupily do soutěže vítězně
Starší dorostenky házené TJ Sokol Velké Meziříčí vstoupily do soutěže vítězně

[3]

Základní informace o Domu přírody Žďárských vrchů:

MAJITEL, INVESTOR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

PROVOZOVATEL Český svaz ochránců přírody Kněžice a Chaloupky o.p.s.

HLAVNÍ ARCHITEKT Ing. arch. Pavel Pekár, P.P. Architects s.r.o., Brno

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. arch. Pavel Pekár, P.P. Architects s.r.o., Brno

HLAVNÍ ZHOTOVITEL STAREDO s.r.o., Nové Město na Moravě

PŘIHLAŠOVATEL Český svazu ochránců přírody Kněžice [4] https://www.dumprirody.cz/

 

Na rybách na rybníku i řece
Rybářské závody se vydařily. Podívejte se na výsledky největších borců rybářů

Kontakty:

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, tel: 724 102 406, e-mail: karolina.sulova@nature.cz Jozef Zetěk, ředitel Chaloupky, o.p.s, tel: 731 440 921, e-mail: jozef.zetek@chaloupky.cz

 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více zde

JAN UHER

Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola, pracoviště Brtnice