Od parkoviště se vydáme ke kamennému mostu přes řeku Sázavu. Most v Ronově patří mezi deset nejstarších mostů v Čechách. Je skoro čtyřicet metrů dlouhý, má tři oblouky a zvláštností jsou ledolamy. Most pochází ze 16. století, ale podle některých pramenů dokonce z 15. století. Podle legendy přes něj přejížděl i Jan Žižka, který zahynul nedaleko Přibyslavi.

Další naší zastávkou bude chátrající zámek Ronov, který je ukrytý mezi zástavbou a průmyslovým komplexem. Stavba pochází z druhé poloviny 19. století a nechal jej vybudovat majitel místní škrobárny. Zámeček má bohatě členěnou pseudobarokní fasádou, rizality a štíty. Za pozornost stojí i bohaté orámování oken rostlinnými motivy. Součástí sídla byl i můstek přes náhon a grotta ve skále.

Od zámečku zamíříme po chodníku k mýtickému stvoření. Nad hlavní silnicí se tyčí drak, jedna z mnoha soch Michala Olšiaka v okolí. Ronovský drak se tyčí do výšky pěti metrů, má křídla a čtyři nohy.

Od draka se vydáme přes most na Losenickém potoku, kousek za mostem nám směrovka ukáže odbočku ke zřícenině hradu Ronov. Půjdeme přes oboru s daňky, tak si prosím své čtyřnohé miláčky dejte na vodítko. Okolo Losenického potoka vás zarazí mnoho pokácených stromů. To není práce kůrovce ani místních lesníků. To tady začal úřadovat bobr. Tak se mrkněte, co všechno dokáže tento drobný hlodavec pokácet.

Po chvilce se už nám ukáže mohutný kopec, který ze tří stran chrání potok a čtvrtou stranu kdysi chránil příkop. Na tomto vrcholu stával už od roku 1329 hrad pánů z Lichtenburka. V roce 1424 hrad Ronov dobyli husiti v čele s Janem Žižkou. Ten jen o pár dní později zemřel v nedalekém Žižkově Poli. Do dnešních dnů se dochovaly zbytky hradebních zdí, paláce, věže, obranné valy a příkopy.

David Štěpánek, Koruna Vysočiny