„Už delší dobu jsme vnímali, že je třeba náš hospic více přiblížit veřejnosti, a z toho důvodu jsme se rozhodli jej pojmenovat. Návrhů jsme měli hned několik, ale Barborka jednoznačně zvítězila. Přiznávám, že v první fázi to byl spíše humorný nápad hospicového týmu v reakci na mé křestní jméno, ale později jsme zjistili, že se nám opravdu líbí. Navíc svatá Barbora je i přímluvkyní za dobrou smrt, což je našemu poslání blízké. Naší snahou je zkvalitnit lidem zbývající čas v závěru jejich života tak, aby jej mohli strávit se svými blízkými doma,“ vysvětluje Barbora Boháčová, vedoucí Domácího hospice Barborka. Sama se však obává i přílivu případných nedorozumění z řad veřejnosti. „Nerada bych, aby si lidé mysleli, že zde vznikla další terénní hospicová péče. Proto bych chtěla upřesnit, že jde pouze o změnu názvu.“

Pro mládež od osmi do šestadvaceti let, která potřebuje podat pomocnou ruku, funguje ve Velkém Meziříčí Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Wellmez.
Jaký byl koronavirový rok 2021 v nízkoprahovém zařízení Wellmez

V roce 2018 se hospicová péče z důvodu rozšiřování služby přestěhovala do větších prostor na Horní 28 ve Žďáře nad Sázavou. V té době postupně narůstal i počet pacientů, bylo třeba rozšířit pracovní tým o další lékaře, všeobecné sestry a pečovatelky. Navázána byla i spolupráce s místními psychology a duchovními. „V současné době služba nadále hledá lékaře, kteří by s hospicem Barborka mohli spolupracovat alespoň na dohodu,“ doplňuje Barbora Boháčová.

V roce 2021 došlo k rapidnímu nárůstu počtu pacientů. Protože v hospicové péči nemohou být žádné čekací lhůty a doba přijetí zájemce o službu je velmi rozhodující, daří se charitnímu hospici přijmout pacienty již do druhého dne od jejich prvního kontaktu, a to i o víkendu.

Diváci mohli sledovat, jak sochy řezbářům vznikají pod rukama.
Borci s motorovkou. Jedenáct řezbářů předvedlo své umění v Polničce

S nárůstem počtu pacientů a s jejich flexibilitou přijetí souvisí také nutnost kvalitního vybavení, obnova stávajícího a jeho modernizace. V loňském roce se podařilo získat přenosný ultrazvuk, který lékaři používají pravidelně v terénu. „Díky ultrazvuku je možné diagnostikovat například potíže pacienta v dutině břišní i hrudní, postižení jater a ledvin, hluboké žilní trombózy převážně v dolních končetinách a podobně. Rovněž máme možnost stanovit CRP na našem přístroji, to znamená, že u diagnostiky zánětu nejsme závislí na laboratořích. Ke konci loňského roku jsme pořídili i EKG. Rádi bychom ještě náš mobilní tým dovybavili ultrazvukovou sondou pro lepší využití ultrazvuku, dokoupili kyslíkové koncentrátory, polohovací postele a další pomůcky, které jsou k péči o pacienty potřebné a je třeba je inovovat,“ upřesňuje MUDr. Pavel Svoboda, lékař – paliatr Domácího hospice Barborka. Specializované pomůcky usnadňují péči o pacienta především jejich blízkým.

V roce 2021 pečoval mobilní tým Domácí hospice Barborka (tehdy ještě Domácí hospicové péče) o téměř 200 pacientů na území celého okresu Žďár nad Sázavou. Multidisciplinární tým poskytuje nejen přímou práci v terénu, ale také konzultace pro ty, kteří potřebují poradit s péčí o své těžce nemocné blízké.

Lenka Šustrová

Domácí hospic Barborka

Kontakt: Barbora Boháčová, vedoucí Domácího hospice Barborka

mob.: 731 636 957, 604 843 062 

e-mail: dhp@zdar.charita.cz

www.zdar.charita.cz

Podpořit činnost charitního hospice je možné zasláním finančního daru na číslo účtu 110889787/0300, VS 811