Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky vyhlásila správní rada již v září 2021. O vhodnosti přihlášených kandidátů bylo rozhodnuto poměrně záhy. Aby mohla být Hana Brnická jmenována na pozici ředitele, musela proběhnout ještě výběrová řízení na pozici, kterou v Hospici vykonávala.

Hana Brnická pracuje v Domácím hospici Vysočina necelých 7 let jako fundraiserka, projektová manažerka a poslední čtyři roky i jako zástupkyně ředitele. Organizaci zná velmi dobře a svou navrhovanou koncepcí přesvědčila správní radu, která se rozhodla ji do pozice ředitelky jmenovat. Navíc v minulosti pracovala Hana Brnická pro jiné neziskové organizace, takže jí nechybí obecný rozhled a zkušenosti z jiných zařízení.

Jarmila Pospíchalová, Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Domácí hospic Vysočina

Domácí hospic Vysočina je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje mobilní specializovanou paliativní péči v okrese Žďár nad Sázavou. Doprovází těžce nemocné a umírající a pomáhá jejich rodinám zvládat kritické období a zároveň naplnit poslední přání těžce nemocného - být po zbytek života doma, se svými nejbližšími a tam i zemřít. Tým složený z lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, pečovatelů, psychologů a kaplanky je klientům k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.