Při záplavách jsem se obtížně dostal s prázdnou lodí z Nijmegen do Lobith a dál do Wesselu, kde je vyústění Wessel - Dateln kanálu. A aby toho nebylo málo, vichřice byla taková, že jsem se ztěží dostal za plavební komoru Friedrichsfeld, a uvázal jsem se na prvním bezpečném místě. Den jsem musel čekat na utišení větru, abychom mohli jet dál, což se sice chvíli dařilo, dokonce jsme byli pořád schopni stihnout termín nakládky, nicméně jsme nakonec zůstali stát v Hannoveru, jelikož uhodily mrazy a kanál po několika letech zamrzl.

Na fotografiích lze vidět kilometrovník na Rýně při únorové vysoké vodě. Byl na úrovni  prvního povodňového stupně. Na dalších je město na Rýně, které vysoké vodě odolávalo. Na podobné záplavy jsou tam zvyklí. Na dalších fotografiích jsou momentky z Rýna, kdy značky ční nad hladinou několik metrů. Vodní stav byl v té době ve Wesselu 922 centimetrů, což je oproti normálu o pět metrů více. Dále jsem zachytil i lámání ledu pomocí remorkéru EISED 3 na Středozemním kanále v Hanoveru.

David Korda