Šlo o připomenutí osmi set let od prvního betlému, který postavil svatý František z Assisi v jeskyni na pahorku poblíž italského města Greccia. Toto jubileum si o nedávných Vánocích připomněli nejen věřící celého světa, ale i všichni ti, kteří se v této oblíbené vánoční aktivitě zapojují.

„Právě z tohoto významného důvodu jsme se s Římskokatolickou farností ve Žďáře nad Sázavou I. i II. rozhodli uspořádat společnou aktivitu s názvem „Půjdem spolu za betlémy“, určenou především pro naše nejmladší - děti a mládež,“ vysvětluje Blažej Hejtmánek, farář Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou I.

Putování Pernštejnským panstvím.
Vyhlídka na hrad i unikátní most. I v zimě můžete putovat Pernštejnským panstvím

Ve spolupráci s Regionálním muzeem a Informačním centrem Žďár nad Sázavou a také Kolpingovým dílem České republiky se ve Žďáře postupně otevřelo osm stanovišť s různými typy betlémů. K vidění byly především betlémy statické, zájemci však mohli navštívit i živý betlém na náměstí. Rozdáno mezi zájemce bylo na 900 herních karet. Hry se zúčastnila jak mladá generace, tak i dospělí nebo lidé seniorského věku.

Každý hráč si na stanovišti svou kartičku orazítkoval a po skončení hry ji přinesl na vyhodnocení v neděli 7. ledna ve 14.30 hodin do kostela sv. Prokopa ve Žďáře nad Sázavou I. Zde každý získal malou odměnu, na některé čekalo i betlémské překvapení.

Ekumenická bohoslužba v kostele svatého Prokopa ve Žďáře nad Sázavou.
Týden modliteb za jednotu křesťanů. V kostele se sešli zástupci čtyř církví

„Příjemným dárkem pro přítomné bylo i divadlo dětí z farnosti s názvem „Čtvrtý král“ nebo pásmo koled se zpěvem našich sborů pro děti a mládež. Kytarový doprovod zajistili chlapci, kteří se ve farnosti učí hrát na kytaru,“ doplňuje Hejtmánek.

Jubileum v podobě 800 let od vzniku prvního živého betléma si zasloužilo i oslavu nejen ve Žďáře, ale i v celém žďárském děkanátu, tedy na území, které pokrývají farnosti Žďárska, Novoměstska a Bystřicka. „Pro ty, kteří se do Žďáru o svátcích nedostali, jsme připravili betlémskou výzvu v podobě zasílání vlastnoručně vyrobených betlémů a jejich zveřejnění na facebooku „800 betlémů pro žďárské děkanství“. V poslední den výzvy jsme se dopočítali čísla 158. V letošním roce plánujeme ve výzvě pokračovat. Mnohé betlémy zveřejněné na facebookové stránce mohou být totiž velkou inspirací pro ostatní,“ hodnotí závěrem farář ze Žďáru nad Sázavou I. V betlémské výzvě se zapojili nejen jednotlivci, ale i další subjekty jako základní školy a mateřské školy žďárského regionu. Přesah měla výzva i za hranice děkanátu.

Lenka Šustrová, moderátorka pastoračních aktivit žďárského děkanství

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Ledové koupání v Medlově.

Zdroj: Deník/Helena Zelená Křížová