V Řečici u Radešínské Svratky se konal již potřetí dětský myslivecko-zemědělský den. Tato tradiční akce, pořádaná společností Proagro Radešínská Svratka a. s., místním mysliveckým spolkem v Řečici a obcí Řečice, měla za cíl přiblížit dětem krásy přírody, myslivosti a zemědělství.

Letos akce přilákala přes 1500 návštěvníků z blízkého i vzdáleného okolí.

Celodenní program nabídl dětem bohatou škálu ukázek a aktivit, které byly nejen zábavné, ale i vzdělávací.

Pro všechny účastníky bylo připraveno celkem 12 stanovišť, které byly zaměřeny na poznávání přírody, myslivosti a zemědělství.

Nakonec všechny děti, které se do úkolů zapojily, dostaly zaslouženou odměnu. Připraven pro ně byl i skákací hrad, slámové bludiště a pro všechny bohaté občerstvení samozřejmě i se zvěřinovými specialitami.

Celá akce byla skvěle zorganizovaná a stala se tak skvělou příležitostí pro děti i dospělé strávit čas v přírodě a zábavnou formou se naučit něco nového o myslivosti a zemědělství.

Organizační tým, včetně dobrovolníků a sponzorů, si zaslouží velké poděkování za svou práci a nasazení. Těšíme se na další ročník!

Eva Kincová