Chaloupky Krátká

Ve dnech 24. dubna až 2. května bude v prostoru Žďárských vrchů rozmístěno dvacet kontrol, čili schránek s otázkami. 

Budete potřebovat psací potřeby nebo fotoaparát pro zaznamenání otázek. Po zaznamenání otázky ji vraťte do schránky a tu uložte tak, jak jste ji našli. Za každých pět nalezených a správně zodpovězených otázek postupuje účastník do slosování o drobné ceny (může tak být ve slosování až čtyřikrát). Start, cíl, trasu a její délku si každý volí sám.

Mapa se zákresem, souřadnicemi a popisem uložení bude zveřejněna na Den Země na našich stránkách, webu Bratrstvo Žďárských vrchů, webu Horáckého muzea Nového města na Moravě a na facebooku Domu přírody Žďárských vrchů a Chaloupek.

V sobotu a neděli 24. a 25. dubna a 1. a  2. května  v době od jedenácti do čtyr hodin bude v obci Krátká otevřena Hodůňka, čili malé, ale příjemné zařízení, kde se můžete občerstvit a dát si něco malého k snědku.

Správné odpovědi na otázky z kontrol, zážitky, fotografie z putování a případné dotazy zasílejte do neděle 2. 5. 2021 do 24:00 na e-mail: kratka@chaloupky.cz

Zájemcům bude doručen účastnický list na e-mail.

 Chaloupky Velké Meziříčí

Ve stejném termínu, tedy od 24. dubna do 2. května., budou na modré naučné stezce v Nesměřském údolí u Velkého Meziříčí připraveny zábavné úkoly pro rodiny s dětmi. Jejich zadání najdete na zadní straně interaktivních panelů, které jsou zde trvale umístěny. Připravena je pro vás řada námětů, jak si zpestřit jarní procházku údolím řeky Oslavy.

Na konci stezky čekají na všechny zvídavce ještě kvízové otázky. Kdo správně vyplněný kvíz doručí do 7. května na ekocentrum Chaloupek ve Velkém Meziříčí (Ostrůvek 2), zařadí se do slosování o drobnosti, které vám usnadní další bádání v přírodě. 

Více informací najdete na stránkách Chaloupky.cz.

JAN UHER

Chaloupky