Sociální službu tísňové péče „Anděl na drátě“ poskytují osoby se zdravotním postižením. Naši Andělé na drátě si tak nejlépe dokážou představit těžkosti zdravotního omezení, izolovanosti a z toho plynoucí úzkosti a osamělosti. Vychází ze svých vlastních životních zkušeností, kdy museli mnohdy sami čelit nepřízni osudu a dokážou tak nejlépe pochopit situaci seniorů a svoji vstřícností a sounáležitostí pomůžou dobrým slovem, radou i povzbuzením.

Anděl na drátě  je nepřetržitá hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu. Posláním je zvyšovat kvalitu života, přispět ke snížení sociálním rozik a izolace.

Senior, který žije osmaměle, může mít stále u sebe  malé elektronické zařízení (hodinky, náramek). Po jeho stisknutí se ozve hlas asistenta a ten po vyhodnocení situace zvolí postup a formu zajišťované pomoci. Profesionálně proškolený asistent je s klientem v neustálé komunikaci až do úplného vyřešení celé situace.

Veškeré informace o poskytované službě a cenách elektronického zařízení naleznete na www.andelnadrate.cz nebo na info@andelnadrate.cz.