Pokračovali jsme k Rozštípené skále. Je to skalní blok, ve kterém v jednom místě vznikla rozměrná puklina, dlouhá 10 metrů a široká 2 metry. Dala skále název a je dobře přístupná. Celý skalní útvar dosahuje délky 75 metrů, výšky 10–15 metrů. Je tvořen rulami a vznikl působením mrazu ve starších čtvrtohorách. Puklinou vede turistická cesta. Skálu využívají horolezci, kteří tu mají cvičnou stěnu všech stupňů obtížnosti. Vrátili jsme se do obce Hamry, kde se nachází kamenný jednoobloukový most přes řeku Sázavu z roku 1878.

Na Hamerském vycházkovém okruhu jsme míjeli sochy žďárského rodáka Michala Olšiaka, jehož sochy jsou vidět nejen u nás, ale i v Německu a Itálii. Umělec své výtvory z betonu a pískovce začleňuje volně do krajiny. V Hamrech se nachází socha Koně vytahujícího povoz z bažin, pod Rozštípenou skálou je 2,5 metrů vysoká hlava Mamuta, na Hamerském vycházkovém okruhu najdete Mamlase, který tu střeží krásný výhled na město Žďár nad Sázavou s poutním kostelem sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Nedaleko benzínové pumpy vítá návštěvníky obce žabošnek Hamroň. Došli jsme k Pilské nádrži, kde se nachází betonové sousoší. Není přímo na historické zemské hranici, i tak ji ale symbolizuje. Tvoří je orlice hlídající moravské území, lev dohlížející na české území a uprostřed umístěný hraniční kámen. Za nádherného počasí jsme ušli 11 km, vycházku vedla Irena Antoszewska, zúčastnilo se 24 turistů, z toho 4 hosté.

MARIE TEJKALOVÁ

Spartak Adamov, oddíl turistiky