Zpívání koled jsme si moc užili. Zpívali jsme u vánočního stromu před kulturním domem a sešlo se nás hodně, celkem asi pětasedmdesát občanů. Zúčastnili se i rodiče s dětmi z místní mateřské školy. Po zpěvech se děti zahřály teplým čajem a rodiče chutným svařeným vínem. Všem se akce moc líbila a těšíme se na příští rok, kdy se koledy opět zazpíváme. 

Martin Vávra, starosta