Na jarmarku bylo připravené kromě rukodělných výrobků také občerstvení. Od půl páté pak mohli zájemci navštívit vystoupení v sokolovně. „Vedoucí školní jídelny vede taneční kroužek. Děti rodičům a všem divákům ukázaly, co se za celý rok naučily,“ uvedla starostka Polničky Marcela Jozífek Grochová. 

Společné sváteční odpoledne završilo právě zpívání koled. „Nachystali jsme pro všechny noty, připojily se i děti. Rádi jsme si společně zazpívali. Letos jsme však museli využít reprodukovanou hudbu, kytarista, který nás vždy doprovázel, nemohl dojet z internátu. Příští rok bychom rádi tradici živé hudby obnovili,“ doplnila starostka.