Již dlouho jsem její návštěvu plánoval. Na rozdíl od Lednice zde je navíc krasový vrch Třesín plný jeskyní. Čertův most, jeskyně Podkova, Rytířská síň, Obelisk, Chrám přátelství čili Templ, obrovská klasicistní jízdárna, samotný obrovský zámek Nové Zámky a především překrásná příroda. Navštívit můžete i přilehlé Mladečské jeskyně a tím máte nepochybně bohatý celodenní program. Výše uvedený rod tento kraj zdědil po posledním příslušníkovi starobylého moravského rodu, Janu Šemberovi Černohorském z Boskovic, již v roce 1597, avšak až na počátku 19. století přikročili k výstavbě reprezentativního zámku a salet, takříkajíc z jedné vody na čisto s Lednicí.

Jiří Pernica