Hotovost, kterou se na místě podařilo vybrat, se vyšplhala na 270 tisíc korun. Třicet tisíc korun na doplnění do kulaté částky doplatili manželé Šaclovi. Ovšem následně se s dalšími třiceti tisíci připojili ještě další tři gratulanti. Manželé Šaclovi tak na konto novoměstské nemocnice zaslali celkem 330 tisíc korun.

BOHEMIA BREEDING je firma s třicetiletou tradicí a Alois Šacl, její zakladatel, oslavil kulaté životní jubileum stejně jako jeho manželka Zdeňka. Zdeňku Šaclovou zná několik generací dětí a rodičů, neboť po celý svůj život pracovala coby učitelka v jedné z novoměstských mateřských škol. Nemocnice Nové Město na Moravě za vybranou částku zakoupí nový plicní ventilátor pro oddělení ARO. K pozvaným gratulantům, kteří vkládali finanční dary do pokladničky přímo na místě oslavy, se přidaly i spolupracující firmy.

Plicní ventilátor plně nebo částečně nahrazuje přirozené dýchání a dává zdravotníkům větší šanci k záchraně lidského života. Přístroj bude zakoupený do konce roku na základě veřejné zakázky. „Jménem novoměstské nemocnice moc děkuji manželům Šaclovým a firmě BOHEMIA BREEDING za tento šlechetný čin. Není to obvyklé rozhodnutí spojit firemní i soukromou oslavu s beneficí pro nemocnici. Moc si toho vážím. Díky darované částce může nemocnice koupit ventilátor vyšší třídy, spolehlivější a bezpečnější pro naše pacienty. A děkuji také všem, kteří dle přání oslavenců jakkoliv na přístroj přispěli. Všichni se tak stávají partnery naší nemocnice. Je to pro nás velká čest,“ vzdala jubilantům i gratulantům hold ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě Věra Palečková.

Helena Zelená Křížová