Trasa je vhodná pro cyklisty i pěší. Začíná v Pacově, vede přes Bratřice a vrch Stražiště do Lukavce. Půjdete po lesních a polních cestách, souběžně se zelenou turistickou značkou. Na trase jsou čtyři informační tabule, které informují o životě a díle básníka Antonína Sovy a dále o jednotlivých obcích, jimiž stezka prochází.

V Pacově seznámí s muzeem, gotickým kostelem svatého Michaela, renesančním zámkem a básníkovým památníkem v parku. Uvidíte zbytky sklárny z 18. století v údolí mezi Pacovem a Bratřicemi, objevíte barokní kapličku v Bratřicích, kapli se studánkou z 18. století pod vrcholem Stražiště nebo barokní altán Hříbek v zámeckém parku v Lukavci s expozicí Antonína Sovy a Lukavecka.

Zdroj: Vysocina.eu