Slavkovický potok pramení v rybníce jménem u Mrázků (protože se nachází pod samotou U Mrázků). Protéká jedinou vesnicí - Slavkovicemi, a podle ní také dostal svůj název.

Nejprve teče na západ a vlévá se do rybníka, který se plným právem jmenuje Dvojhrázník. Leží přímo na hlavním evropském rozvodí. Rybník má skutečně dvě hráze, ale dvě rozdílné výpustě.

Ze západní hráze vytéká třemi potůček Staviště. Teče přes Lhotku a vlévá se do Sázavy, ta do Vltavy a přes Labe do Severního moře.

Východní hráze vytéká přepadem do nového menšího rybníka a z něj pak Slavkovický potok pokračuje směrem k jihu, teče do rybníků Vališáky (šest rybníků za sebou mezi Lhotkou a Jiříkovicemi), dál do Slavkonic a u Řečice se vtéká do řeky Bobrůvky, ta pak do Svratky, Dyje, Moravy a Dunaje a následně do Černého moře.