Rostoucí ceny v supermarketech, snaha konzumentů ušetřit a stále vyšší kvalita ovocného vína - to jsou důvody velkého návratu ovocného vína, kterému se za časů minulých říkalo lidově čůčo.

„Za minulého režimu bylo ovocné víno standardním alkoholickým nápojem. Když se ale otevřely hranice a životní úroveň stoupla, Češi přešli na révové víno. Ovocňák upadal až to téměř vypadalo, že z obchodů zcela zmizí - spolu s generací, která ho znala z dob minulých. Ovšem to už neplatí. Dnes ovocné víno nikoho nepohoršuje. Teď se čůčo vrací na plné pecky,“ říká Vlasta Lecián.