Na výstavě zástupci Muzea města Brna představují elity v průběhu minulosti, od pravěku až do dnešní doby. "Především jsme chtěli představit to, čím se elity prezentovaly na veřejnost a co se nám dochovalo z archeologických nálezů a historických sbírek," vysvětlil Vachůt.

Lidé například nahlédnou na hrob 'Heršpického Achillea', který se našel v Brně. Lovec má v hrobu nádoby, dvě kopí, oštěp i kvalitně vyrobený meč.

"Také kly a medvědí dráp. Víme tedy, že určitě zabil medvěda a kance. Kromě toho, že se zabýval lovem, bojem a měl špičkovou sadu zbraní, se věnoval mužské kratochvíli, a to společenskému popíjení. Picí rituály nás provázejí od mladší doby kamenné až do dneška. Muži se po nějakém boji, lovu nebo při slavnostech sešli, ve velké nádobě byl nějaký alkoholický nápoj a každý si nabíral do džbánku, povídali si a popíjeli. To co se dnes děje v hospodách, to se dělo už před těmi pěti tisíci lety. Tento bojovník navíc neměl jen tak obyčejný koflík z keramiky, ale měl jej z bronzu, což je výjimečná záležitost," poznamenal Vachůt.

Velká část exponátů pochází z Brna a okolí. Návštěvníci se dozví, jak se měnila role peněz ve společnosti, uvidí zbraně pravěkých bojovníků i bronzové šperky. Součástí je například zlatý nákrčník z doby římské nebo Žebětínská venuše. "Většina vystavených exponátů patří k nejnovějším archeologickým nálezům a veřejnosti bude představena vůbec poprvé," doplnila mluvčí muzea Alena Šedivá.

Výstava otevře jakmile to bude možné, přístupná zůstane nejméně do konce srpna. V nabídce bude i komentovaná podoba výstavy.