Břeclavsko Vápencové skály, čnící nad okolní zaoblenou krajinu, slunné stráně nebo louky zaplavované vodou se rozprostírají v chráněné krajinné oblasti Pálava na Břeclavsku. Představitelé ministerstva kultury ji vyhlásili přesně před pětačtyřiceti lety. Rozkládá se na velmi malé ploše třiaosmdesáti kilometrů čtverečních.

Díky poloze v jedné z nejteplejších a nejsušších oblastí České republiky i geologické rozmanitosti se tam nachází celá paleta biotopů. Od skalních stepí přes doubravy po pozůstatky lužních lesů a slanisek. Každý vyhovuje jiným rostlinným druhům. „Pouze na Pálavě se vyskytuje hvozdík Lumnitzerův, kavyl skalní, ožanka horská a písečnice velkokvětá,“ vyjmenovala botanička Helena Prokešová.

Unikátní koniklecová louka na Kamenném vrchu v Brně.
Unikátní koniklecová louka v ohrožení: Na Kamenný vrch míří příliš mnoho lidí

Pálava je unikátní také pestrostí hmyzu. „Lidé tam najdou pavouky stepníky, motýly jasoně dymnivkového či bourovce trnkového, na skalní stepi mohou občas narazit na vzácnou kobylku ságu,“ poznamenal vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Kmet.

Oblast Milovického lesa hostí největší populaci dudků v České republice, vyskytuje se tam okolo padesáti párů dudka chocholatého. „Ve světlých lesích obor mu vyhovuje dostatek dutin, které jsou pozůstatkem nyní opuštěného způsobu hospodaření v lesích,“ zmínil zoolog Pavel Dedek.

Chráněná krajinná oblast Pálava

vznik: 19. března 1976

rozloha: 83 kilometrů čtverečních

katastr: Bavory, Bulhary, Dolní Věstonice, Horní Věstonice, Mikulov, Milovice, Pavlov, Perná, Sedlec, Klentnice

1986: biosférická rezervace

dominanty: Svatý kopeček, Děvín, Stolová hora

maloplošná zvláště chráněná území v rámci Pálavy: 4 národní přírodní rezervace, 1 národní přírodní památka, 5 přírodních rezervací, 5 přírodních památek

K pestrosti krajiny pomáhají také stáda ovcí a další hospodářská zvířata. „Pastva a pohyb zvířat udržuje pestrou mozaiku různých ploch a brání zarůstání keři a stromy,“ uvedl Kmet.

Cílem do budoucích let je podle něj uchovat přírodu Pálavy v co nejzachovalejším stavu pro „naše“ děti.

Na výlety na Pálavu rád vyráží třeba Břeclavan Roman Figura. „Nejraději mám klasické túry přes Děvín a výlety na Svatý Kopeček, ale zajímavé jsou i různé rezervace v okolí, třeba Dunajovické kopce plné kvetoucích rostlin,“ podotkl.

Pálava se stala častým cílem turistů i v loňském koronavirovými opatřeními poznamenaném roce. „Celková data ještě nemáme, ale lze předpokládat, že počet návštěvníků bude zhruba stejný jako v minulosti. Rozdíl bude jen v rozložení v čase. Například Svatý kopeček zažil i na základě našich předchozích zkušeností loni na Silvestra rekordní návštěvnost, způsobenou možnostmi vyžití místních i návštěvníků Mikulova v době pandemie,“ řekl Kmet.

Ještěd patří mezi časté cíle fotografů
Hrady i příroda v hledáčku objektivu: kde lidé nejčastěji pořizují fotografie

Správci vzácného území připravili k pětačtyřicátému výročí novou publikaci o krajině a přírodě pálavské chráněné krajinné oblasti. „Šedesát stran o tom, co na Pálavě roste, žije a jak se o ni staráme. Obsah jsme rozdělili do kapitol podle základních typů přírody: skály a stepi, lesy, lomy a pískovny. Každá kapitola popisuje vybrané zajímavé druhy, historické souvislosti,“ přiblížil Kmet.