„Po diskusi bylo navrženo potrestání nevhodného chování žáků, a to udělením důtek a napomenutím třídního učitele,“ upřesnil ředitel školy Jaroslav Ptáček.

Rodina postižené dívky s tím ale nesouhlasí. „Nejsme s rozhodnutím rady spokojeni,“ uvedla matka Kláry Marie Kocourková.

Podle informací školy byla pedagogická rada před svým rozhodnutím seznámena s vývojem případu a způsobem řešení jak ze strany školy, tak rodičů. „Pedagogové, kteří rozhodovali o potrestání, mají zkušenosti dvacet i třicet let a znají nejen prostředí školy, ale také všechny zainteresované osoby,“ doplnil Jaroslav Ptáček.

Podle jeho slov nebylo nevhodné chování žáků vyvoláno s cílem úmyslně ublížit nebo ponížit, ale bylo reakcí na konkrétní událost ve třídě a od té doby se nic podobného neopakovalo. „Klárka je obvinila z úmyslného zlomení prstu na noze,“ upřesnil ředitel.

Rodina dívky ale trvá na tom, že toto tvrzení se nezakládá na pravdě a Klára byla o přestávkách terčem útoků delší dobu. Nyní Kocourkovi zvažují přestup své dcery do jiné školy. „Psycholog nám doporučil ozdravný pobyt a přeložení dcery na jinou školu. Protože s rozhodnutím pedagogické rady nejsme spokojeni, chceme celou záležitost postoupit nadřízeným orgánům školy,“ uvedla Marie Kocourková.

Jak dodala, dcera má stále strach školu navštěvovat. Podle vedení školy ale situace není tak vyhrocená. „Poškozená chce a má zájem jet na školní výlet, žádné ublížené reakce nesledujeme. Co se týče údajného strachu, není k němu důvod. Budeme nadále sledovat chování dětí ve třídě, spolupracovat se všemi vyučujícími, s poradnou a zajistíme bezpečné prostředí ve třídě,“ popsal opatření, která budou po rozhodnutí pedagogické rady následovat, ředitel 4. základní školy Jaroslav Ptáček.