Na zadavatele prací Jiřího Preislera ze Svratky, který nechal řeku bez jakýchkoli povolení překopat, jsou ale ochranáři paradoxně krátcí. Úpravy přikázal Preisler dělníkům provést na cizím pozemku.

Co se v Křižánkách stalo? „Práce spočívaly v napřimování koryta řeky těžkou technikou. Tím došlo k faktické likvidaci jednoho z přirozených meandrů v území evidovaném jako II. zóna ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy,“ přiblížil zásah do přírody pracovník Správy CHKO Josef Havelka.

Podle ochranářů si firmu najal Jiří Preisler ze Svratky, který jí podstrčil neplatná povolení. Preislera se včera Deníku nepodařilo zastihnout. „Práce nechal údajně provést z důvodu ochrany svého pozemku před vodou. Z pohledu našeho zákona je paradoxně zadavatel práce beztrestný, přestože úpravu nechal provést na cizím pozemku,“ upozornil Josef Havelka.

Zastavené práce

Nemile překvapení tak nebyli jen pracovníci Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, ale o svévolném zásahu do meandru řeky nic netušila ani Správa Povodí Moravy či vodoprávní úřad. „Ve II. zóně ochranného pásma musí mít lidé v podstatě na všechno naše povolení,“ upozornil ochranář Jaromír Čejka.

Práce na řece Svratce u Křižánek byly okamžitě zastaveny. Firma, která je prováděla, už dostala pokutu a v současné době se podílí na uvedení poničeného území do původního stavu. „Z osobního jednání a předložených dokumentů vyplývá, že tato společnost jednala v dobré víře, že všechna povolení jsou v pořádku. Jelikož uznala své pochybení a spolupracuje na odstranění následků neoprávněného jednání, byla jí udělena pokuta 30 tisíc z možných dvou milionů korun,“ informoval Josef Havelka.

Nově vyhloubené koryto je už opět zavezeno. Zbývá ještě zpevnit břehy a zahladit stopy po kolejové technice.