Průzkum potvrdil nejhorší obavy. Ve sklepě hořel olej. Škodu ovšem tentokrát nikdo vyčíslovat nebude, v areálu Kronospanu totiž proběhlo pouze cvičení.

Dvě jednotky Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina se dvěma cisternovými automobilovými stříkačkami Tatra a jedna jednotka Hasičského záchranného sboru podniku Kronospan se stejným vozem se sešli ve čtvrtek ráno na společném cvičení.

„Cílem taktického cvičení bylo prověřit a zdokonalit spolupráci našich a krajských jednotek,“ popsal Josef Vrzáček, velitel jednotky. „Simulovali jsme požár oleje pod etážovým lisem,“ popsal. Zásah probíhal za plného provozu linky ve velice ztíženém prostředí. „Muži pracovali s dýchacími přístroji a postupovali přesně tak, jako by byl oheň skutečný,“ vysvětlil Josef Vrzáček.

Úkolem mužů bylo najít zdroj požáru, zneškodnit ho a místo zajistit. „I když akce odhalila drobné nedostatky, považujeme ji za úspěšnou,“ míní velitel podnikové jednotky. „Díky tomu, že se problém s vysílačkami odhalil při cvičení, v realitě se mu vyhneme,“ uvedl.

Podobná cvičení probíhají pravidelně a podle slov velitele jsou pro obě strany přínosem. „Před týdnem jsme například absolvovali náročné cvičení úniku nebezpečných chemikálií,“ připomněl Vrzáček. „Muži zasahovali v protichemických oblecích a řešili nestandardní situace. Díky takovým cvičením jsou připraveni na všechno,“ uzavřel.