Autor je ministr zahraničních věcí Čínské republiky (Tchaj-wan)

Ještě znepokojivější jsou nedávné kroky Číny v Sin-ťiangu, Tibetu, Hongkongu, Východočínském a Jihočínském moři a Tchajwanském průlivu. Podkopává tam cenné hodnoty svobody, lidských práv, regionálního míru i stability. V Evropě lze pozorovat vliv totalitních států, které ohrožují lidská práva a hrozí nahlodáním demokratických systémů a způsobů života.

Je proto naléhavě zapotřebí, aby se podobně smýšlející země, které sdílí hodnoty demokracie, svobody a lidských práv, sjednotily a společně čelily této výzvě. Slovy bývalého prezidenta České republiky Václava Havla „myšlenka lidských práv a svobod musí být nedílnou součástí každého smysluplného světového řádu“. Nebudeme-li se plně věnovat obraně těchto společných hodnot, hrozí, že mohou být kdykoli porušeny a dokonce ztraceny. V tomto světle a vzhledem k našemu obdobnému demokratickému vývoji a strategickým postojům v Evropě a Asii, měla srpnová návštěva předsedy českého Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu s cílem podpořit demokratickou solidaritu mezi našimi dvěma národy, velký historický význam.

Velký malý Čech a velké dějiny

Vzhledem k bolestivé zkušenosti naší země s epidemií onemocnění SARS v roce 2003, Tchaj-wan zavedl v prosinci 2019 při prvním výskytu korona viru model a metodu prevence epidemie založené na rychlé reakci, preventivních přípravách, chytrých technologiích a transparentnosti. Důležitý krok ve sdílení úspěšných zkušeností Tchaj-wanu byl učiněn 1. dubna 2020, kdy naše příslušné zastupitelské úřady vydaly společné prohlášení o spolupráci v boji proti pandemii. Po tomto prohlášení si Tchaj-wan stanovil jako prioritu darovat Česku anti pandemické potřeby, jako jsou lékařské roušky, ventilátory a ochranné pláště. Vědecká oddělení obou zemí navíc společně vyvinula sady pro rychlé testy.

Česká delegace na Tchaj-wanu

Návštěva české delegace na Tchaj-wanu nejen upevnila vzájemné vztahy mezi našimi podobně smýšlejícími státy, ale také prohloubila bilaterální hospodářskou a obchodní spolupráci a připravila půdu pro nové obchodní příležitosti. Například tchajwanské banky plánují zřídit pobočky v České republice a tchajwanské China Airlines vážně zvažují přímé lety z Tchaj-peje do Prahy. Vláda Tchaj-wanu se rovněž zavázala poskytnout dalších 50 stipendií pro české studenty, kteří na Tchaj-wanu studují mandarínštinu. Obě země se dohodly na kulturních a uměleckých výměnách, včetně představení a výstav. Návštěva předsedy Senátu Vystrčila na Tchaj-wanu tak posílila bilaterální přátelství a dobrou vůli. Podniky na obou stranách navíc zkoumají budoucí spolupráci v oblasti IKT, AI, internetu věcí, nanotechnologií, zelené energie, startupového sektoru a v dalších oblastech, v nichž by byla spolupráce vzájemně prospěšná.

Přeskupení globálních průmyslových dodavatelských řetězců také umožňuje tchajwanským podnikům věnovat prioritu České republice. To by urychlilo zřizování výzkumných a vývojových zařízení i výrobních center, čímž by se Česká republika stala důležitou základnou tchajwanských podniků usilujících o vstup na evropský trh. Stejně tak vláda Tchaj-wanu vítá, že české podniky využívají Tchaj-wan jako odrazový můstek pro své asijské aktivity.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil
Vystrčil jednal s Babišem. Dohodli se na pracovních týmech k Tchaj-wanu

Návštěva předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu demonstrovala suverénní status České republiky a znamenala významný krok vpřed v kooperativním partnerství mezi našimi podobně smýšlejícími zeměmi. Bilaterální spolupráce v oblasti demokratických hodnot, dodavatelských řetězců, ekonomiky, obchodu, kultury a umění se prohlubuje, což posiluje podporu Tchaj-wanu České republice a povzbuzuje Tchaj-wan, který je Čínou politicky izolován. Tchaj-wan upřímně děkuje předsedovi Senátu a české delegaci za návštěvu, která byla výrazem podpory a přátelství pro Tchaj-wan. Tchaj-wan bude nadále stát při České republice, posilovat spolupráci v boji proti pandemii a prohlubovat dvoustrannou hospodářskou a technologickou spolupráci v post pandemické době.