1/8

Studnice jsou nejvýše položená obec na Vysočině.

Autor: Deník / Zelená Křížová Helena