1/13

Eliška Kejdová, Hradčany, 14.8. 2017, 2380 g, 46 cm (Nemocnice Boskovice)

Autor: Deník / Nedělková Jana